erb

Lechovice

Počasí Brno

VE DNECH 20. - 21. 6. 2020 BUDE V OBCI LECHOVICE PROBÍHAT ODEČET VODOMĚRŮ.

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ 

Dne 15.6.2020 v 17.15 bude MVDr. Mikulášek provádět v obci Lechovice očkování psů proti vzteklině u Obecního úřadu Lechovice na parkovišti. Psi musí být označeni čipem, možno provést na místě cena za čipování je 500 Kč. Cena za očkování je 200 Kč a vakcinace je na 2 roky.

Ředitel Základní školy Prosiměřice kladně  vyhodnotil všechny žádosti o přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2020 – 2021 a také všechny žádosti o odklad povinné školní docházky pro tento školní rok. Žádá rodiče těchto žáků, aby si v budově ZŠ Prosiměřice vyzvedli správní rozhodnutí o přijetí nebo odkladu. Vyzvednout správní rozhodnutí je možné kterýkoliv pracovní den do 26. června od 8:00 do 13:00 nebo po telefonické domluvě i v jinou dobu

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection