erb

Křídlůvky

Počasí Brno

Vážení občané,

příští týden, pravděpodobně během několika dní, se budou roznášet nádoby na plastový, papírový a biologický odpad. Pro popelnici si budete moci samozřejmě i přijít (usnadní nám to práci). V obou případech je nutné, aby při předání popelnic byla podepsána smlouva s majitelem nemovitosti, u které popelnice budou stát. Podle této smlouvy budou popelnice 5 let ve výpůjčce a po uplynutí této doby Vám budou popelnice automaticky darovány, budou tedy Vaše. Bližší informace budou známy příští týden.

1) Jelikož letos nebude možné uspořádat mikulášskou besídku v kulturním domě, dojde Mikuláš k Vám před Váš dům. Dětem, které byly hodné a namalují Mikuláši obrázek, nejlépe i s podpisem, donese Mikuláš sladkou odměnu. Obcházet vesnici začne Mikuláš v sobotu, kolem 16:15 hodin. Na znamení toho, že již vyšel, zahrají v rozhlase koledy.
Při návštěvě Mikuláše prosíme o nošení roušek a dodržování 2-metrového odstupu. Pokud očekáváte návštěvu dětí z blízké rodiny odjinud než z Křídlůvek, nahlaste tuto skutečnost na OÚ, aby s Vámi mohl Mikuláš také počítat.

2) Svozová firma Jan Klíčník oznamuje občanům, že z důvodů Vánočních svátků bude pozměněn termín vývozu domovního odpadu, který byl v harmonogramu původně stanoven na 24. 12. 2020. Náhradní termín vývozu je stanoven o den dříve, tedy na 23. 12. 2020.

3) Obecní úřad oznamuje občanům, že na začátku příštího roku dojde během několika vybraných svozů odpadu k očipování popelnic na komunální odpad. Od jara 2021 již nebudou vyváženy jiné popelnice, než ty očipované. Na jednu domácnost budou čipovány vždy maximálně dvě popelnice. Seznam počtu a druhu popelnic, které budou pro jednotlivé stavby očipovány, naleznete na internetu a obecních vývěskách. Prosíme občany o důkladnou kontrolu informací a aby případné chyby, chybějící informace a žádosti o změny nahlásili na obecní úřad do 15. 12.

4) Obecní úřad oznamuje občanům, že od 18. 12. do 3. 1. 2021 bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Důležité záležitosti si prosím vyřiďte včas předem.

1)
Vážení spoluobčané, Česká Pošta Vás v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržívání vládních opatření a pravidel stanovených pro jednotlivce v karanténě. Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosíme, používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní  kontakt dodržováním potřebného odstupu (min. 2 metry). V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem. Česká pošta děkuje za pochopení.

2)
S lítostí Vás informujeme, že v místním obchodě docházelo v poslední době k pravidelným drobným krádežím. Budou-li se krádeže opakovat, nebo bude-li znám pachatel, záležitost bude neprodleně předána Policii ČR k vyšetření. Vzhledem k již vzniklé škodě se může jednat o trestný čin.

3)
Prosíme Vás, a především děti, abyste v následujících dvou týdnech nevstupovali na dětské hřiště (vstup na fotbalové hřiště je dovolen). Hřiště se bude od pondělí rekonstruovat. Termín otevření nového hřiště bude oznámem později.

4)
Vzhledem k tomu, že se již v obci nachází případy onemocnění COVID-19, připomínámep rosbu o dodržování vládních opatření, ale především přejeme všem občanům výdrř, chladnou hlavu a pevné zdraví. Více informací k vývoji epidemie a opatření v obci nalenzete na úřední desce u obchodu.

SBĚR ODPADU – HYGIENICKÉ OPATŘENÍ
Kvůli novým krizovým opatřením vlády dojde k malým změnám ve sběru N a VO odpadu:

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
PÁTEK 16. 10.    -    NEDĚLE 18. 10.

Občané musí ke kontejneru přicházet jednotlivě s krytými ústy a nosem a nesmí se u kontejneru shlukovat.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad nesmí být vhozen žádný nebezpečný odpad (viz seznam níže).

NEBEZPEČNÝ ODPAD
občané do soboty 8:40!!!!!            (svoz:   SOBOTA   8:40    -    9:05)

Občané nesmí být u svozu (tzn. od 8:40 do 9:05) přítomní.
Nebezpečný odpad můžete uložit na určených místech již od dnešního dne do soboty 8:40, a to následujícím způsobem:

Na sběrný dvůr uložte:
-    Toner a barvy
-    Motorové a mazací oleje, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie
-    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
-     Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-    Akumulátory a baterie
-    Elektronika neobsahující nebezpečné látky (počítače, televize, tiskárny apod.)
-    Bílá elektronika – pouze s motorem/kompresorem (pračky, lednice, trouby apod.)

K vymezenému místu za dvorem kulturního domu (vymezeno páskou) uložte:
-    Pneumatiky (bez disků!)

Během předávání nebezpečného odpadu firmě je zakázána přítomnost občanů!!!!
Nebezpečný odpad předají firmě zaměstnanci obce. Nebezpečný odpad proto odložte na vybraná místa včas předem.
Po 8:40 nebude další odpad přijímán.Po svozu neumisťujte žádný nebezpečný ani velkoobjemový odpad na sběrný dvůr. Bude-li zjištěn původce odpadu, bude mu vrácen před dům!

DVĚ PLÁNOVANÁ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Dne 25. 9. je od 7:30 do 14:30 naplánováno přerušení dodávky elektrické energie pro část obce Křídlůvky. Přerušení se bude týkat těchto domácností: Křídlůvky 125, 126, 130, 154, 181, 182, 187 a 82.

Dne 6. 10. je od 7:30 do 15:00 naplánováno přerušení dodávky elektrické energie pro celou obec Křídlůvky.

1) Firma E.on upozorňuje, že v pátek 25. 9. dojde k přerušení dodávky elektrické energie v části obce. Přerušení je naplánováno od 7:30 do 14:30, a platí pro následující adresy: Křídlůvky 82, Křídlůvky 125, Křídlůvky 126, Křídlůvky 130, Křídlůvky 154, Křídlůvky 180, Křídlůvky 181, Křídlůvky 182, Křídlůvky 187. Přerušení platí taktéž pro místní hospodu. U ostatních budov nebude dodávky elektřiny přerušena.

2) Oznamuje se občanům, že stavební práce na průtahu obcí Valtrovice budou oficiálně ukončeny 30. září. Od 1. října bude obec Valtrovice opět průjezdná běžným způsobem. V zatím neurčenou dobu na konci září bude kvůli dokončovacím pracím objízdná trasa přes Valtrovice zcela uzavřena. Přesný termín této uzavírky bude znám příští týden. Do této doby je objízdná trasa (pouze) pro občany Křídlůvky průjezdná běžným způsobem.

3) Vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví platí od včerejšího dne povinnost nosit ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorech budov, kromě vlastního domova (a dalších výjimek). Nařízení taktéž platí pro místnosti obecního úřadu, knihovny a kulturního domu. Při hlasování v nadcházejících volbách do Krajského zastupitelstva a do Senátu bude taktéž platit povinnost nosit ochranu úst a nosu. Mimo to budou k těmto volbách zavedena i další ochranná opatření. Konkrétní popis postupu hlasování ve volbách při epidemii koronaviru naleznete na vývěskách, na webových stránkách obce a zde v příloze. Během voleb se prosím řiďte informačními cedulemi a pokyny komise. V dostatečném předstihu Vás prosíme, abyste při volbách byli ohleduplní k ostatním voličům, a především k volební komisi, a dodržovali nařízená pravidla. Děkujeme.

Soubory ke stažení:
FileDescription
Download this file (hlasování ve volbách 2020.pdf)Volby 2020 - hlasování 

1) Informace k zahájení školního roku ZŠ Dyjákovice.

Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 7.50 na školním hřišti. Z důvodu dodržení protiepidemických opatření nebude povolen vstup rodičů do tříd. Ředitel školy uděluje výjimku pouze zákonným zástupcům žáků 1. třídy, kteří své dítě budou do školy doprovázet. Ti se budou držet pokynů třídní učitelky a dodržovat stanovená hygienická pravidla. Vstup ostatních rodičů do školních budov I. a II. stupně a školní družiny bude omezen, a povolen bude pouze na základě telefonického rozhovoru.

2) Informace k zahájení školního roku ZŠ a MŠ Hrádek.

Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 v areálu bývalých jesliček, a to kvůli probíhající rekonstrukci budovy školy. Výuka bude dále probíhat na budovách bývalých jesliček a v budově hasičské zbrojnice. Stravování pro žáky bude v kulturním domě. Více informací se dozvíte při zahájení školního roku.

3) Platba odpadů.

Upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za odpad, aby tak učinili co nejdříve. V případě nezaplacení mohou být účtovány penále.

4) Desinfekce.

Vzhledem k tomu, že se očekává druhá vlna epidemie onemocnění COVID-19, informujeme občany, že obec Křídlůvky bude rozdávat zdarma desinfekci do domácností. Každá domácnost dostane zdarma jednu láhev s obsahem 500ml desinfekce. Láhve s desinfekcí budou rozdávány dnes ve večerních hodinách. Dojde-li Vám desinfekce v následujících měsících, můžete si ji v rozumné míře nechat doplnit na obecním úřadě v úředních hodinách.

HLÁŠENÍ 6. 7. 2020

1. Dětský den

Zveme občany a především děti na Dětský den, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. 8. 2020 Začátek Dětského dne bude 15. 8. od 16:00, a zájemci budou moci přespat, s přítomností alespoň jednoho rodiče, do druhého dne, kdy bude program pokračovat. Nahlásit se můžete u pana Radka Koňaříka na telefonním čísle 736 480 658. Více informací na webu obce.

2. Varování před krádežemi a podvodnými prodeji

Varujeme všechny bydlící v Křídlůvkách před opakovanými drobnými krádežemi, které se v poslední době udály v nočních hodinách. Krádeže byly zacíleny na částí automobilů. Pokud můžete, zabezpečte svůj majetek a případné krádeže hlaste na Polici ČR. Zároveň varujeme před podvodnými prodeji energií, které se v posledních týdnech dějí v okolních obcích. Bude-li Vám někdo pod tlakem nabízet nejasné služby a produkty, především formou tzv. aukcí, neprodleně informujte starostu, případně volejte Policii ČR.

 

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection