erb

Křídlůvky

www.in-pocasi.cz

1) Oznamujeme občanům, že obecní úřad je od dnešního dne opět otevřen veřejnosti. Některé poskytované služby mohou být ještě tento týden omezeny. Děkujeme za pochopení a za Vaši trpělivost.

2) Oznamujeme občanům, že náhradní termín zasedání zastupitelstva byl stanoven na příští pondělí 15. 2. od 16:00 hodin. Zasedání se koná v malém sále budovy obecního úřadu. Pro návštěvníky platí při zasedání zpřísněná hygienická pravidla ve smyslu nošení roušek a udržování odstupů minimálně 2 metry.

3) Vyzýváme zájemce o pracovní pozici údržby veřejného prostranství obce, kteří ještě nepodali žádost o práci, aby tak učinili a kontaktovali obecní úřad nejpozději do tohoto pátku. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

4) Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční tuto NEDĚLI, 14.2.2021. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč. Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč. Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat na telefonním čísle: 608 748 989

1) Obec Křídlůvky hledá 2 zájemce na přibližně měsíční brigádu, která by proběhla v únoru, případně v březnu. Náplní brigády je pálení větví, klestí a hlídání ohně. Pracovní dobu lze domluvit dle potřeby. Odměna činí 100,- Kč / hod. Případní zájemci, nechť se ohlásí na obecní úřad co nejdříve.

2) Obec Křídlůvky hledá zájemce na 6-měsíční pracovní pozici údržby veřejného prostranství. Náplň práce, odměnu a další informace o této pracovní pozici naleznete na vývěskách nebo Vám budou poskytnuty na obecním úřadě. Případní zájemci, nechť se ohlásí na obecní úřad do 9. 2. 2021.

3) Oznamujeme občanům, že na základě dohody obecního úřadu a svozové firmy Jan Klíčník bude na začátku března tohoto roku provedena aktivace nového systému sběru odpadů. Budou provedeny následující činnosti:

proběhne aktivace čipů ve žlutých, modrých a hnědých popelnicích, včetně polepení těchto popelnic informačními nálepkami;
a proběhne očipování běžných popelnic na komunální odpad.

V únoru budou ohlášeny termíny těchto činností a občané budou vyzváni k umístění uvedených popelnic před dům tak, aby mohly instalace a aktivace čipů, včetně polepení, proběhnout.

1) V obchodě a na obecním úřadě se budou do 24. 1. nacházet kasičky, do kterých můžete učinit příspěvky v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Darovat můžete také po internetu: https://www.trikralovasbirka.cz/

2) Na obecním úřadě se nově bude nacházet box, do kterého lze vyhodit baterie a malá vysloužílá elektronická zařízení, jako například mobilní telefony, fény, CD a DVD, ovladače, hračky, žárovky a podobné. Po rekonstrukci sběrného dvoru bude box přesunut do sběrného dvoru.

Od nového roku bude zahájen svoz tříděných odpadů (plast, papír, bioodpad) z domácností. Papír a plast bude vyvážen od ledna, bioodpad bude vyvážen od dubna. Harmonogram svozu naleznete na: https://www.kridluvky.cz/svoz-odpadu.

1) Tuto sobotu 12. 12. budou roznášeny barevné popelnice na tříděný odpad, které obec poskytne svým občanům a chatařům do výpůjčky. Výpůjčka bude trvat 5 let a po této době Vám budou popelnice darovány. Roznáška bude v sobotu zahájena v 9:00 a trvat bude přibližně do 12:00. Prosíme Vás, pokud to bude možné, abyste se během této doby zdržovali doma. Při předání bude nutno uzavřít smlouvu s majitelem domu či chaty. V případě, že nebudete moci být doma, budete kontaktování později a k předání dojde individuálně. Všem domácnostem bud poskytnuta jedna nádoba na plast, jedna na papír a jedna na bioodpad.

2) Vyhlašujeme další fotografickou soutěž pro občany Křídlůvek, tentokrát na téma „adventní věnce a vánoční výzdoba“. Vyfoťte svůj adventní věnec nebo jinou ozdobu, kterou jste vyrobili a zašlete nám ji. Fotografie budou vystaveny na stránkách obce. Tři nejlepší budou odměněny. Fotografie zasílejte na e-mail obce nebo panu Radku Koňaříkovi, který soutěž koordinuje.

Vážení občané,

příští týden, pravděpodobně během několika dní, se budou roznášet nádoby na plastový, papírový a biologický odpad. Pro popelnici si budete moci samozřejmě i přijít (usnadní nám to práci). V obou případech je nutné, aby při předání popelnic byla podepsána smlouva s majitelem nemovitosti, u které popelnice budou stát. Podle této smlouvy budou popelnice 5 let ve výpůjčce a po uplynutí této doby Vám budou popelnice automaticky darovány, budou tedy Vaše. Bližší informace budou známy příští týden.

1) Jelikož letos nebude možné uspořádat mikulášskou besídku v kulturním domě, dojde Mikuláš k Vám před Váš dům. Dětem, které byly hodné a namalují Mikuláši obrázek, nejlépe i s podpisem, donese Mikuláš sladkou odměnu. Obcházet vesnici začne Mikuláš v sobotu, kolem 16:15 hodin. Na znamení toho, že již vyšel, zahrají v rozhlase koledy.
Při návštěvě Mikuláše prosíme o nošení roušek a dodržování 2-metrového odstupu. Pokud očekáváte návštěvu dětí z blízké rodiny odjinud než z Křídlůvek, nahlaste tuto skutečnost na OÚ, aby s Vámi mohl Mikuláš také počítat.

2) Svozová firma Jan Klíčník oznamuje občanům, že z důvodů Vánočních svátků bude pozměněn termín vývozu domovního odpadu, který byl v harmonogramu původně stanoven na 24. 12. 2020. Náhradní termín vývozu je stanoven o den dříve, tedy na 23. 12. 2020.

3) Obecní úřad oznamuje občanům, že na začátku příštího roku dojde během několika vybraných svozů odpadu k očipování popelnic na komunální odpad. Od jara 2021 již nebudou vyváženy jiné popelnice, než ty očipované. Na jednu domácnost budou čipovány vždy maximálně dvě popelnice. Seznam počtu a druhu popelnic, které budou pro jednotlivé stavby očipovány, naleznete na internetu a obecních vývěskách. Prosíme občany o důkladnou kontrolu informací a aby případné chyby, chybějící informace a žádosti o změny nahlásili na obecní úřad do 15. 12.

4) Obecní úřad oznamuje občanům, že od 18. 12. do 3. 1. 2021 bude obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Důležité záležitosti si prosím vyřiďte včas předem.

1)
Vážení spoluobčané, Česká Pošta Vás v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržívání vládních opatření a pravidel stanovených pro jednotlivce v karanténě. Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosíme, používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní  kontakt dodržováním potřebného odstupu (min. 2 metry). V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem. Česká pošta děkuje za pochopení.

2)
S lítostí Vás informujeme, že v místním obchodě docházelo v poslední době k pravidelným drobným krádežím. Budou-li se krádeže opakovat, nebo bude-li znám pachatel, záležitost bude neprodleně předána Policii ČR k vyšetření. Vzhledem k již vzniklé škodě se může jednat o trestný čin.

3)
Prosíme Vás, a především děti, abyste v následujících dvou týdnech nevstupovali na dětské hřiště (vstup na fotbalové hřiště je dovolen). Hřiště se bude od pondělí rekonstruovat. Termín otevření nového hřiště bude oznámem později.

4)
Vzhledem k tomu, že se již v obci nachází případy onemocnění COVID-19, připomínámep rosbu o dodržování vládních opatření, ale především přejeme všem občanům výdrř, chladnou hlavu a pevné zdraví. Více informací k vývoji epidemie a opatření v obci nalenzete na úřední desce u obchodu.

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection