logo uvod

Vaše obec

www.in-pocasi.cz

Vážení občané, 3.schůze zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 13.5.2021 od 18.00 hod. na obecním úřadě.

1) Připomínáme občanům platbu poplatků za odpad a psy. Výše poplatku za odpad činí 400,- Kč za osobu, příp. za rekreační objekt, a výše poplatku za psy činí 50,- Kč za prvního psa a 80,- Kč za každého dalšího. Poplatky lze zaplatit i přes účet. Více informací se dozvíte na webových stránkách v záložce „užitečné informace“. 

2) Upozorňujeme občany, aby svá auta neparkovali na místní komunikaci, na chodnících a na veřejných prostranstvích, která nejsou pro parkování tradičně určená. Nedovolené a ohrožující parkování bude řešeno s policií ČR nebo zpoplatněním dle vyhlášky jako zábor veřejného prostranství. Vyzýváme taktéž majitele autovraků, které se nachází na veřejném prostranství, aby je do konce měsíce odstranily. Pokud tak neučiní, bude s vraky zahájeno řízení, které povede k odstranění vraků obcí na náklady majitele. 

3) Upozorňujeme občany, že jiné, než kovové materiály, nepatří do kovového odpadu! Malý kovový odpad a plechovky prosíme vhazujte do šedého kontejneru u sběrného dvoru. Upozorňujeme, že sběrný dvůr je pravidelně monitorován. Zároveň upozorňujeme, že s nesprávným ukládáním odpadu bude naloženo jako s tvorbou nelegální skládky, pod pokutou až 50.000,- Kč.  

Hlášení 5.5.2021

1.       Obec Plenkovice upozorňuje občany, kteří, ještě neuhradili poplatek z odpadu a ze psů, aby tak učinili co nejdříve. Poplatky je možné hradit hotově na pokladně OU, nebo bankovním převodem.

2.       Firma EDG oznámuje občanům, že ve dnech 11. a 12.5.2021 bude probíhat v naší obci odečet elektroměrů od všech dodavatelů. Žádá o umožnění přístupu k elektroměrům.

3.       Smíšené zboží paní Dvořáčková oznamuje, že v sobotu 8.5.2021 i přesto, že je svátek bude obchod otevřen od 7:00 do 10:00 hod.

4.       Obec Plenkovice oznamuje občanům, že 16. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 10.5.2021 od 17 hod v zasedací místnosti.

5.       Mudr. Dragoneti oznamuje svým pacientům, že se bez ohledu na věk mohou nahlásit na očkovaní proti Covid -19. Zájemci se mohou hlasit na OU Plenkovice, OU Kravsko popř. přímo u paní MUDr. Dragoneti.

Z důvodu možnosti přidělení popelnic na plast a papír ke každému číslu popisnému, budou odstraněny kontejnery ze sběrných míst v lokalitě nové zástavby a horních Lechovic. Sběrné místo u obecního úřadu zůstává zachováno, pouze je snížen počet kontejnerů.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7. května 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude v obci přerušena dodávka elektrické energie v pátek 7. května 2021 od 7:30 do 15:30 hodin pro domácnosti a provozy napájené TS Dyje - obec (spodní část obce Dyje).

Společnsoti EG.D, a.s. Brno   http://www.egd.cz

Jednota Lechovice oznamuje, že ve dnech 1. 5. 2021 a 3. 5. 2021 bude mít zavřeno z důvodu inventury. 

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection